PROGRAM HAKKINDA

AUZEF’e bağlı olan Kültürel Miras ve Turizm Programı, iki yıllık açık öğretim ön lisans programıdır. Bu program kültürel mirasın bir taraftan korunması diğer taraftan turizm yoluyla ekonomik bir kaynağa dönüşmesini amaçlamıştır. Programda yer alan derslerle öğrenci kültürel miras kaynakları ve turizmle ilgili terimleri, dünya kültür bölgelerini, Türkiye kültür mirası ve turizmle ilişkilerini, müzelerin kültür turizmi içindeki yerini kültürel miras alanlarının mekânsal düzenlemesini, bununla ilgili sorunlar ve çözümleri, kültürel mirasın korunmasıyla ilgili yasa, yönetmelik ,uluslararası sözleşmeleri öğrenir. Diğer önemli bir özellik kültürel miras alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri programıyla bilgisayarda haritalanmasıdır. Bu da ders olarak programda yer almaktadır.

Detaylı Bilgi 

Kültürel Miras ve Turizm programıyla öğrencilere;

  • Program boyunca arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, turizm, tarihi coğrafya konularında temel bilgilere sahip olma,
  • Öğrenciler bu konularda araştırma yapabilecek bilgi düzeyine sahip olma,
  • Kültürel miras ve turizm konusunda soruları cevaplayabilme, sorunları fark etme ve çözüm bulma,
  • Kültürel miras alanları için yönetim planı hazırlama ve yönetme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Başvuru Koşulları

Kültürel Miras ve Turizm ön lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

  • Meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler  veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp   ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul  edilmektedir.
  • Herhangi bir ön lisans / lisans bölümünde okuyan öğrenciler ve ön lisans / lisans bölümü mezunları da ikinci üniversite kapsamında bölüme başvuru yapabilirler.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

Kültürel Miras ve Turizm ön lisans programı; kültürel miras turizmi, arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, Anadolu uygarlıklar tarihi, müzecilik, Dünya ve Türkiye müzeleri gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

Kültürel Miras ve Turizm ön lisans programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Kültürel Miras ve Turizm ön lisans mezunu” ünvanını kazanırlar.

Kariyer Olanakları

Kültürel Miras ve Turizm ön lisans programı mezunları;

  • Turizm, sivil toplum kuruluşları, konaklama, seyahat, müze, ulaştırma ile ilgili sektörlerde iş olanağı bulabilirler.
  • Gerekli koşulları sağlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalışabilirler.
  • İlgili koşulları sağlayarak turizmde rehberlik yapabilirler.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.