Mezunlar ve Kariyer Planlama

Kariyer Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler “Turizm Sektörü Elemanı” ünvanı alırlar. Kültürel Miras ve Turizm ön lisans programı mezunları;

  • Turizm
  • Sivil Toplum Kuruluşları
  • Konaklama
  • Seyahat
  • Müze
  • Ulaştırma ile ilgili sektörlerde iş olanakları mevcuttur.
  • Gerekli koşulları kazanarak Kültür ve Turizm Bakanlı’nda çalışabilmektedirler.

Mezuniyet Koşulları

  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Faydalı Bağlantılar ve Dökümanlar