1. Yıl Güz Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM DÖNEMİ: 1
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS AÇIKLAMALAR
KMAO1013 Z GENEL TURİZM BİLGİSİ 3 0 0 3 6
KMAO1014 Z KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİNE GİRİŞ 3 0 0 3 5
KMAO1015 Z ARKEOLOJİYE GİRİŞ 3 0 0 3 5
ODAI0001 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 0 2 2
ODTD0001 Z TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2
ODYD0001 Z YABANCI DİL I 2 0 0 2 2
KMAO1004 S SANAT TARİHİNE GİRİŞ 3 0 0 3 4 GRUP 1
KMAO1005 S ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 3 0 0 3 4 GRUP 1
KMAO1006 S ANADOLU UYGARLIKLAR TARİHİ I 3 0 0 3 4 GRUP 1
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
GRUP İÇERİSİNDE ALINMASI GEREKEN DERS SAYISI:
GRUP 1: 2
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 21
24 34
1. Yıl Bahar Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM DÖNEMİ: 2
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS AÇIKLAMALAR
KMAO1007 Z TURİZM VE ÇEVRE 3 0 0 3 5
KMAO1016 Z TURİZM PAZARLAMASI 3 0 0 3 5
KMAO1009 Z KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI 3 0 0 3 4
ODAI0002 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 0 2 2
ODTD0002 Z TÜRK DİLİ II 2 0 0 2 2
ODYD0002 Z YABANCI DİL II 2 0 0 2 2
KMAO1010 S ANADOLU UYGARLIKLAR TARİHİ II 3 0 0 3 5 GRUP 4
KMAO1011 S YUNAN ROMA MİMARİSİ VE SANATI 3 0 0 3 5 GRUP 4
KMAO1017 S SANAT TARİHİNDE MİTOLOJİ 3 0 0 3 5 GRUP 4
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
GRUP İÇERİSİNDE ALINMASI GEREKEN DERS SAYISI:
GRUP 4: 2
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 21
24 35
2. Yıl Güz Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM DÖNEMİ: 3
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS AÇIKLAMALAR
KMAO2033 Z KIRSAL TURİZM 3 0 0 3 5
KMAO2044 Z MÜZECİLİK 3 0 0 3 4
KMAO2016 Z BİZANS MİMARİSİ VE SANATI 3 0 0 3 4
KMAO2035 Z BEŞERİ FAKTÖRLERİN TURİZME ETKİSİ 3 0 0 3 5
KMAO2036 Z RESİM SANATI TARİHİ 3 0 0 3 4
KMAO2029 S EL SANATLARI VE TURİZM 3 0 0 3 4 GRUP 7
KMAO2037 S DÜNYA VE TÜRKİYE MÜZELERİ 3 0 0 3 4 GRUP 7
KMAO2034 S TÜRKİYE KÜLTÜR TURİZMİ 3 0 0 3 4 GRUP 7
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
GRUP İÇERİSİNDE ALINMASI GEREKEN DERS SAYISI:
GRUP 7: 2
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 21
27 38
2. Yıl Bahar Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM DÖNEMİ: 4
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS AÇIKLAMALAR
KMAO2043 Z TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI 3 0 0 3 5
KMAO2039 Z TURİZM ARAŞTIRMALARI 3 0 0 3 5
KMAO2024 Z OSMANLI MİMARİSİ VE SANATI 3 0 0 3 4
KMAO2025 Z BEYLİKLER DEVRİ MİMARİSİ VE SANATI 3 0 0 3 4
KMAO2041 Z DOĞAL FAKTÖRLERİN TURİZME ETKİSİ 3 0 0 3 4
KMAO2045 S ANADOLU’NUN TARİHİ COĞRAFYASI 3 0 0 3 4 GRUP 8
KMAO2042 S TURİZMDE ETİK 3 0 0 3 4 GRUP 8
KMAO2040 S ŞEHİR TURİZMİ 3 0 0 3 4
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
GRUP İÇERİSİNDE ALINMASI GEREKEN DERS SAYISI:
GRUP 8: 2
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 21
MEZUNİYET İÇİN MİN. AKTS: 120
24 34